Spørgsmål & Svar

Hvad er BødeBanken?
Vi er en forening, der har til formål er at støtte politisk engagement og aktivisme på den udenomparlamentariske venstrefløj, ved at skabe en platform for, at vi kollektivt kan hæfte for retslige konsekvenser i forbindelse med politisk arbejde. Vores mål er at alle skal have mulighed for at engagere sig i politiske aktiviteter, uden at skulle bremses på grund af deres økonomiske situation. Samtidig vil vi gøre det muligt for alle at støtte op om det politiske arbejde på venstrefløjen, gennem økonomiske opbakning til eventuelt retsligt efterspil.

Hvilke aktiviteter og projekter støtter BødeBanken?
BødeBanken støtter projekter og aktiviteter der har et venstreorienteret sigte og som IKKE:

  • Kan opfattes som sexistiske, racistiske, homofobiske/heterosexistiske eller på anden måde diskriminerende
  • Støtter op om eller fremmer en kapitalistisk dagsorden

BødeBanken støtter ikke bøder og retslige efterspil i forbindelse med grafitti, tyveri eller trafikforseelser, medmindre der er tale om handlinger der er direkte relateret til anden politisk aktivitet og har et tydeligt politisk budskab.

Da BødeBankens formål er at støtte politisk engagement og aktivisme på den udenomparlamentariske venstrefløj, gives der ikke støtte til projekter eller aktiviteter der har til formål at fremme og/eller promovere et parlamentarisk parti.

Er det overhovedet lovligt?
Ja. Foreningen opfordrer på ingen måde sine medlemmer til at bryde de gældende love i Danmark, og har ikke til formål at igangsætte ulovlige aktiviteter. Foreningen arbejder udelukkende for at gøre det muligt at hæfte solidarisk i forbindelse med retslige problemer.

Hvordan bliver man medlem?
Man bliver medlem af bødebanken ved at melde sig ind og betale kontingent. Læs mere her

Hvad laver BødeBanken?
Bødebankens medlemmer sørger for i fællesskab at kunne dække bøder, og andre opkrævninger fra politiet i forbindelse med politiske aktiviteter.

Laver i andet?
BødeBanken laver som forening ikke andre aktiviteter, og tager ikke del i andre politiske projekter. Men vi mener at det er vigtigt at kunne udtrykke sine holdninger uanset indkomst og økonomisk situation.

Kan man stole på BødeBanken?
BødeBanken er et frivilligt initiativ, og foreningen har ingen lønnede medarbejdere. Alle frivillige i foreningen er med, fordi vi tror på projektets nødvendighed. BødeBanken fungerer i kraft af sine medlemmer, og alle der har lyst til at engagere sig i foreningens arbejde er velkomne. Medlemmer er altid velkommen til at skrive en mail eller et brev, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Vi vil også meget gerne mødes med interesserede, så skriv en mail og aftal nærmere.

Hvis jeg får en opkrævning fra politiet for en aktivitet der ligger før jeg er blevet medlem af BødeBanken, men først for opkrævningen efter jeg har meldt mig ind, dækker foreningen det så?
Nej det gør BødeBanken ikke. Den dækker udelukkende bøder for politiske aktiviteter du har foretaget dig mens du var medlem.

Jeg har glemt alt om en opkrævning jeg har fået fra politiet, og nu har jeg fået en rykker, hvad gør jeg?
Kontakt os så hurtigt som muligt. Så længe det er en opkrævning der omhandler aktiviteter du har foretaget dig mens du var medlem af BødeBanken så dækkes opkrævningen. Foreningen betaler dog ikke den ekstra rykkerafgift.

Får jeg noget medlemsbevis eller andet der dokumenterer at jeg er medlem?
Ja, du får et medlemsnummer når du melder dig ind, som du skal huske at skrive ned. Hvis du er i tvivl om du er medlem, kan du kigge forbi vores kontor indenfor åbningstiden.

Hvordan fungerer BødeBanken?
BødeBanken fungerer ved at medlemmerne betaler kontingent og giver erstatningspenge. Derudover har foreningen en bestyrelse og afholder årlige generalforsamlinger.

Hvordan sikrer i at der ikke er nogen der misbruger BødeBanken?
Det kan vi ikke sikre os mod. BødeBanken bygger på solidaritet, og vi regner med at vores medlemmer er ærlige og ikke misbruger ordningen. Dog har vi mulighed for at ekskludere medlemmer der misbruger ordningen.

Dækker BødeBanken kun aktiviteter i København?
Nej, foreningen dækker bøder og andre opkrævninger fra aktiviteter i hele landet. Vores kontor ligger i København, men har medlemmer fra hele landet.

Hvad hvis jeg har fået en opkrævning for aktiviteter der har foregået i andre lande end Danmark?
BødeBanken dækker som udgangspunkt kun aktiviteter i Danmark, du er dog velkommen til at skrive til os hvis du står med en konkret sag og høre om vi kan dække.