Kompensation


Kompensation på beløb op til 2.500 kr.

Hvis du får brug for kompensation til betaling af bødeforlæg eller andre opkrævninger fra politiet på beløb op til 2.500 kr. kontaktes foreningen, enten per brev eller per mail. For at dokumentere at du som medlem har ret til kompensation skal foreningen have en kopi af opkrævningen fra politiet. Derudover skal du give en kort forklaring af den aktuelle sag og hvornår den pågældende politiske aktivitet har fundet sted (enten skriftligt eller mundtligt). Disse oplysninger behandles fortroligt. Foreningen kan herefter betale opkrævningen for dig, eller du kan modtage beløbet på din konto eller i kontanter, alt efter hvad du foretrækker.

Kompensation på beløb over 2.500 kr.
Kompensation på beløb over 2.500 kr. kræver skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Ansøgningen kan enten sendes per brev, per mail eller indleveres personligt efter aftale. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af den aktuelle sag, beløbets størrelse, og om der søges kompensation til hele beløbet eller kun noget af beløbet. Størrelsen på kompensationen beror primært på foreningens økonomi og IKKE hvorvidt foreningen syntes den pågældende aktivitet er støtteværdig, så længe der er tale om aktiviteter der ligger indenfor foreningens retningslinjer. Foreningen forbeholder sig retten til kun at dække dele af beløbet eller at give kompensation af flere omgange hvis vi ikke har mulighed for at dække det hele.

Hvis der er tale om større beløb, kan det være en fordel hvis du informerer foreningen om sagen allerede før du har fået en opkrævning, gerne så hurtigt som muligt. Jo før vi kender til en sag, des bedre kan vi organisere os.

Om at tage bøder i retten
Vi anbefaler altid at du får din bøde prøvet i retten. Hvis du vil have hjælp til det, opfordrer vi dig til at kontakte Ulydig Retshjælp eller RUSK. De kan også hjælpe med andre juridiske spørgsmål.

 Det er gratis og du kan læse mere om de to organisationer her:

https://www.rusklaw.dk/

https://ulydigretshjaelp.dk/


Vi anbefaler vores medlemmer at tage deres bøder i retten. Det giver dig en mulighed for at blive hørt, tale din sag, og muligvis blive frifundet eller få nedsat din bøde. Det er gratis at få prøvet en bøde foran en dommer i retten, hvis du vælger ikke at have en advokat men fører sagen selv. Du kan ikke risikere at få hævet straf som fx. forhøjet bøde eller fængsel efter en retssag. Maksimumstraffen vil altid være det bødeforlæg du er blevet tilsendt. 

Hvis du ønsker at have en advokat til at forsvare dig, skal du betale dennes løn medmindre du bliver frifundet.
Men du betaler aldrig for anklagerens løn lige meget om du taber eller vinder. I nogle sager kan du komme ud for at skulle betale for tekniske undersøgelser (såsom fx. fingeraftryk), men det vil i så fald
fremgå af bøden.

Når du får en bøde, vil du ikke – som tidligere – automatisk få tildelt en retsdag, hvis ikke du betaler. Hvis du vil tage din sag i retten, skal du derfor selv kontakte politiet inden for 30 dage efter du modtager bøden.

Husk at du kan få nedsat din bøde, hvis du er under 18 år eller har en lav indkomst. Information om hvordan du får bødenedsættelse og tager din bøde i retten, vil fremgå af bødeforlægget.