Indmelding Kontakt

Kompensation Betaling af kontingent Medlemsskab Baggrund Økonomi Spørgsmål & svar

Bødebankens formål er at støtte politisk engagement og aktivisme på den udenomparlamentariske venstrefløj, ved at skabe en platform for, at vi kollektivt kan hæfte for retslige konsekvenser i forbindelse med politisk arbejde. BødeBanken er dermed et opgør med tendensen til, at retslige og økonomiske konsekvenser af politisk arbejde ofte bliver et individuelt problem.

Vores mål er at alle skal have mulighed for at engagere sig i politiske aktiviteter, uden at skulle bremses af deres økonomiske situation.

Samtidig vil vi gøre det muligt for alle at støtte op om det politiske arbejde på venstrefløjen gennem økonomiske opbakning til eventuelt retsligt efterspil.

BødeBanken er henvendt til alle der er en del af, eller ønsker at støtte op om politisk arbejde og engagement på venstrefløjen.

BødeBankens medlemmer får dækket bøder og andre opkrævninger fra politiet der er resultatet af politisk arbejde. Bøder og andre opkrævninger op til 2.500 kr. dækkes automatisk. Større bøder dækkes i det omfang foreningen har økonomi til det og beror på en vurdering af de enkelte sager.

BødeBanken støtter projekter og aktiviteter der har et venstreorienteret sigte og som IKKE:

  • Kan opfattes som sexistiske, racistiske, homofobiske/heterosexistiske eller på anden måde diskriminerende
  • Støtter op om eller fremmer en kapitalistisk dagsorden

BødeBanken støtter ikke bøder og retslige efterspil i forbindelse med grafitti, tyveri eller trafikforseelser, medmindre der er tale om handlinger der er direkte relateret til anden politisk aktivitet og har et tydeligt politisk budskab.

Da BødeBankens formål er at støtte politisk engagement og aktivisme på den udenomparlamentariske venstrefløj, gives der ikke støtte til projekter eller aktiviteter, der har til formål at fremme og/eller promovere et parlamentarisk parti.

Det koster 30 kr. per måned at være medlem. Derudover opfordrer BødeBanken alle til at indbetale minimum halvdelen af deres økonomiske erstatning ved ulovlige anholdelser og fængslinger.