Læs BødeBankens vilkår igennem før du bliver medlem i foreningen.

 • Som medlem betaler man et månedligt kontingent på 30 kr. Vi har fra den 3. marts 2024 sat kontingentet ned til 30 kr. Du Kontingentet skal altid betales forud. Man kan godt betale for mere end en måned af gangen. Medlemsskabet gælder fra den dag det første kontingent betales. Du kan læse mere om hvordan du betaler kontingent her.

 • Medlemmerne har ret til at få kompensation ved indsendelse af bødeforlæg eller andre opkrævninger fra politiet på beløb op til 2.500 kr. Kompensation til højere beløb kræver skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Hvis man som medlem har brug for kompensation kontaktes foreningen. Læs mere om hvordan her.

 • Foreningen giver ikke kompensation til retslige konsekvenser af aktiviteter der har foregået på et tidspunkt hvor man ikke er medlem af foreningen, ligesom der heller ikke gives støtte til personer der ikke længere er medlem.

 • Der er ikke begrænsning på hvor mange gange man kan søge foreningen om kompensation.

 • Man mister automatisk retten til at få dækket retslige omkostninger hvis kontingentet ikke betales rettidigt.

 • BødeBanken dækker som udgangspunkt kun aktiviteter i Danmark.

 • Når du bliver medlem skal du registreres med navn og kontaktmail. Det er ikke nødvendigt at det er dit "rigtige" navn. Det er udelukkende bestyrelsen der har adgang til dine oplysninger, og bestyrelsen må aldrig dele disse oplysninger med andre.

 • Alle som støtter op om foreningens aktivitet og principper kan blive medlem, men vi forbeholder os retten til at kunne udelukke medlemmer som ikke opfylder forudsætningerne for medlemskab, modarbejder foreningens formål eller på anden måde handler til skade for foreningen.

 • Foreningen forbeholder sig retten til at ændre i ovenstående vilkår.

 • Husk at foreningen bygger på solidaritet. Når du får dækket dine retslige omkostninger er det foreningens øvrige medlemmer der i praksis støtter op om dit politiske arbejde, ligesom du i kraft af dit medlemskab støtter andre menneskers politiske arbejde, så lad være med at misbruge ordningen.

 • Derudover anbefaler vi ALTID at folk der får bøder eller andre opkrævninger fra politiet, tager disse i retten. Det betaler sig oftest, og betyder i så fald at foreningen har flere penge til at dække større sager.

 • I tilfælde af et medlem får tilkendt erstatning, opfordrer foreningen til at halvdelen af erstatningsbeløbet gives til BødeBanken.