Fakta om BødeBankens økonomi


  • BødeBankens arbejde finansieres udelukkende af bidrag fra medlemmer, både månedlige kontingenter og enkeltbidrag.

  • BødeBanken skal ikke generere overskud og ingen modtager løn for deres arbejde for foreningen.

  • BødeBankens penge går til betaling af medlemmers retslige omkostninger, men kan også i mindre grad bruges til informationsmateriale og til dækning af omkostninger i forbindelse med foreningens drift.

  • BødeBanken sigter mod altid at have et mindstebeløb til rådighed, for at sikre altid at kunne betale medlemmers bøder