Hvorfor vi mener der er brug for en forening som BødeBanken


Vi synes at udenomparlamentarisk politisk arbejde er en vigtig del af et levende demokrati. Derfor vil vi gerne gøre vores til at alle, uanset indkomst og økonomisk situation har mulighed for at engagere sig i politiske aktiviteter. BødeBanken er et opgør med tendensen til at retslige og økonomiske konsekvenser af politisk arbejde ofte bliver et individuelt problem. Ved at skabe en forening hvor medlemmerne hæfter solidarisk, vil vi arbejde for at vores medlemmer ikke er afhængige af mediedækning, politisk opmærksomhed eller egne sociale netværk og kontakter, når lokummet brænder.

BødeBanken er en reaktion på de seneste års retslige stramninger, f.eks. i form af lømmelpakken, knivloven, maskeringsloven, terrorpakken, rockerloven og mange andre. Disse stramninger har betydet at politiet har fået meget bredere beføjelser, og at der uddeles flere og større bøder for mindre forseelser. Også forseelser der ikke tidligere har været strafbare. Disse beføjelser er et angreb på vores demokratiske rettigheder.

Det er vigtigt at arbejde mod denne tendens, og kæmpe for at folk stadig tør engagere sig politisk, og udøve deres ret til at demonstrere og protestere, uden at skulle frygte for økonomiske konsekvenser af det retslige efterspil.

BødeBanken er et demokratisk projekt der skal fremme aktiviteter på den udenomparlamentariske venstrefløj. Vi har ingen interesse i at prioritere nogle politiske projekter over andre, og går ikke ind og tager stilling til om en specifik politisk aktivitet er berettiget eller ej. Vores formål er at forbedre rammerne for at det politiske liv på venstrefløjen, lige meget om der er tale om asylpolitik, klimapolitik, kønspolitik, arbejdsmarkedspolitik eller andre politiske kampe for en bedre verden.

BødeBanken opfordrer på ingen måde sine medlemmer til at bryde loven, men vi er der for dig hvis det går galt.